Ethereum (ETH)
$۲۲۰.۶۲
+۴.۳۳%
Bitcoin (BTC)
$۱۰,۰۵۹.۴۷
-۱.۲۶%
Litecoin (LTC)
$۷۷.۰۳
-۲.۱۲%
Dashcoin (DSH)
$۰.۰۲
Monero (XMR)
$۷۶.۱۱
-۲.۶۶%
Dogecoin (DOGE)
$۰.۰۰
-۳.۴۸%
Ripple (XRP)
$۰.۳۱
-۲.۷۷%
فهرست رده

سخت افزاری

در این بخش آرشیوی از معرفی و آموزش های نصب و راه اندازی بهترین و محبوب ترین کیف پول های سخت افزاری ارز دیجیتال را قرار داده داده ایم.